R2G

Společnost R2G je rodinná investiční kancelář a správce rodinného majetku, kterou v srpnu 2016 založil průmyslník Oldřich Šlemr.

R2G disponuje schopnostmi a odbornými znalostmi svých zaměstnanců a partnerů pro vyhodnocování, provádění a správu investic.

Cílem R2G je zachování a růst kapitálu prostřednictvím konzervativní správy a kapitálových investic orientovaných na dlouhodobý růst.

Činnost R2G je uspořádána do dvou pilířů: přímých investic a R2G Wealth.

Naše kancelář se nachází v Praze.

PŘÍMÉ INVESTICE

Přímé investice jsou realizovány prostřednictvím Klubu R2G, investiční platformy disponující majetkem v hodnotě více než 4 miliardy eur.

Klub R2G v současné době podporuje R2G Foundation Oldřicha Šlemra a nadace rodin softwarových průkopníků a podnikatelů Pavla Baudiše a Eduarda Kučery.

Klub R2G sdružuje rodiny, nadace a investory s podobnou investiční strategií a hodnotami.

PŘÍMÉ
INVESTICE
R2G Wealth

R2G Wealth podporuje R2G Foundation založenou Oldřichem Šlemrem.

Cílem R2G Wealth je zachování hodnoty majetku a jeho dlouhodobé zhodnocení.

Toho dosahujeme nadačním přístupem k rozložení investic do různých druhů aktiv.

Investiční výbor R2G Wealth doporučuje rozvržení strategických aktiv strukturovaným a institucionalizovaným způsobem.

Management R2G je zodpovědný za výběr externích manažerů a za diverzifikaci globální platformy.

R2G Wealth má vlastní vyhrazenou obchodní platformu.

Nadace R2G Art

R2G Art Foundation mnoho let systematicky pracuje na vytvoření ucelené kolekce výtvarného umění od 18. století do současnosti, a to nikoli pouze české provenience, ale rovněž autorů, kteří měli vliv na kulturní vývoj naší země ve středoevropském kontextu.
Cílem je vytvořit v renezančních prostorách Martinického paláce na Pražském hradě reprezentativní expozici ze sbírek R2G Art Foundation a dalších soukromých zdrojů,  a umožnit tak návštěvníkům zhlédnout mimořádná díla, která veřejnosti doposud zůstávala skryta.

NÁŠ TÝM

Aleš Zídek

Ředitel – strukturování a oceňování

Damian Beaven

Transakční ředitel

Alena Naatz

Ředitelka správy rodinných společností

Marek Škréta

Ředitel a hlavní poradce správy majetku

Věra Bechyňová

Správa majetku a lidské zdroje

Libor Koďousek

Risk manažer/Treasury manažer

NAŠE HODNOTY

Ambice

Zavazujeme se přinášet našim rodinám a portfoliovým společnostem  zvýšení hodnoty majetku. Hledáme příležitosti, vytváříme a realizujeme investice jako tým. Sdílíme zkušenosti i úspěch.

Důvěra

Otevřenou a upřímnou komunikací budujeme dlouhodobé, spolehlivé vztahy s našimi obchodními partnery.

Podnikatelský duch

Následujeme podnikatelského ducha zakladatele, využíváme odborné znalosti a zkušenosti v oblasti zvyšování hodnoty našich portfoliových společností. Vítáme a podporujeme inovaci všude, kde to je možné.

Zaměření

Rozhodujeme se na základě odpovědnosti, zkušenosti, soustředění a úsudku. Naše rodiny jsou vždy
na prvním místě.

Etika

Jsme rodinná kancelář založená na dlouhodobých rodinných hodnotách. Zavázali jsme se k rozvážnosti a nejvyšším etickým normám.

MARTINICKÝ PALÁC

Tato budova je jednou z nejkrásnějších renesančních staveb z druhé poloviny 16. století. Exteriéry paláce jsou bohatě zdobené figurálními sgrafity, zatímco interiér ukrývá pečlivě zachované renesanční trámové stropy.
Kupodivu se teprve nedávno zjistilo, že má palác stejnou dispozici jako Královský palác na Pražském hradě, jen v polovičním měřítku.

KONTAKTUJTE NÁS